Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Εργασίες που εκτελεστηκαν:   LΈγινε επίστρωση του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού με έγχρωμα ασφαλτικά προιόντα με τη μέθοδο STREET PRINT βάσει εγκεκριμένου αρχιτεκτονικού σχεδίου.   2.Το βασικό μοτίβο του δαπέδου μιμείται ακανόνιστη πέτρα και οι τρούλοι και τα περιθώρια βυζαντινό τουβλάκι με τα αντίστοιχα χρώματα.