Σεπτέμβριος 22 2016 0Comment

Μηδενική εκπομπή αέριων ρύπων.

Πρόσφατα έγινε η ανανέωση και βελτίωση του συστήματος φιλτραρίσματος των αέριων ρύπων του ασφαλτικού συγκροτήματος μας στο Άργος Ορεστικό. Συγκεκριμένα έγιναν:

  1. Ανάθεση της σχετικής σύμβασης σε ειδικευμένο οίκο φίλτρανσης.
  2. Αυτοψία και καταγραφή του υφιστάμενου συστήματος φίλτρων απο ειδικευμένο μηχανολόγο.
  3. Σύνταξη σχετικής μελέτης και προγράμματος παρεμβάσεων.
  4. Προμήθεια όλων των σχετικών υλικών(Φίλτρα-κυάθια, κ.λ.π.) και των ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης και προστασίας.
  5. Εγκατάσταση νέου συστήματος στη γραμμή ροής των αερίων ρύπων.
  6. Ρυθμίσεις, δοκιμαστική λειτουργία και παραλαβή του.

Αποστέλεσμα όλων των παραπάνω είναι οτί πλέον κατα την λειτουργία του το ασφαλτικό συγκρότημα ΔΕΝ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΕΡΙΟ ΡΥΠΟ, ΟΥΤΕ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ, ΟΥΤΕ ΣΚΟΝΗ, ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΑΤΜΟ.ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ.

Write a Reply or Comment