Ιανουάριος 05 2017 0Comment

Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).

Το φυσικό περιβάλλον καθημερινά βομβαρδίζεται από τόνους αποβλήτων με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται όχι μόνο το ίδιο άλλα και το βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου γενικότερα. Μία συγκεκριμμένη κατηγορία αποβλήτων, η οποία λόγω των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων έχει τις τελευταίες δεκαετίες αυξηθεί, είναι τα Α.Ε.Κ.Κ Απόβλητα Εσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.

Η Ευρωπαϊκή και εθνική Νομοθεσία είναι αυστηρή και έχει ως   στόχο να ελαττώσει ή ακόμα και να εξαλείψει  την ποσότητα των ΑΕΚΚ που απορρίπτονται παράνομα στο φυσικό περιβάλλον. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω των μονάδων Ανακύκλωσης Αποβλήτων,Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών. Στη συνέχεια στόχος είναι να διοχετεύσει στην αγορά τα ανακυκλωμένα πλέον αδρανή για χρήση σε όλα τα κατασκευαστικά, ιδιωτικά και δημόσια έργα. Η επίτευξη των στόχων αυτών θα συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ έχοντας συντάξει τις σχετικές τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες έχει αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και έχει υπαχθεί σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/22.12.03)   για : «χώρο προσωρινής αποθήκευσης και υποδοχής κινητών μονάδων για την επεξεργασία μη επικινδύνων στερεών Αποβλήτων Εκσκαφών , Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε ιδιόκτητα αγροκτήματα στο δημοτικό διαμέρισμα Άργους Ορεστικού της Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Είναι επίσημος συνεργάτης  του ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων << Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.-ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.>> απο τις 26-08-2016 και αρ. Πρωτ. Αδ.116194/09-08-2016ΑΔΑ: ΩΓΑ2ΟΡ1Γ-ΛΕ1

Τα απόβλητα που δεν συλλέγονται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου αλλά με τα φορτηγά του είναι τα αποκαλούμενα «μπαζοαπορρίμματα» και ογκώδη απόβλητα.

Προκύπτουν από δραστηριότητες κυρίως ιδιωτών, όπως ανακαινίσεις, μετατροπές κατοικιών ή καταστημάτων, οι οποίες δεν καταγράφονται στις υπηρεσίες δόμησης από τις οποίες παράγονται καθημερινά σημαντικές ποσότητες. Τοποθετούνται κυρίως δίπλα στους πράσινους κάδους είτε σε πλαστικές σακούλες είτε χύδην. Περιλαμβάνουν σπασμένα σκυροδέματα, τούβλα, κεραμικά, σοβάδες, ξύλα, πλαστικά κλπ. Επίσης σε αυτά τα απόβλητα τοποθετούνται αντικείμενα όπως έπιπλα, στοιχεία μπάνιου, στρώματα κλπ.

Στην ίδια κατηγορία υπάγονται απόβλητα από περιποίηση δημοτικών εγκαταστάσεων, όπως κήποι, παιδικές χαρές, πάρκα, αυλές σχολείων κλπ.

Τα παραπάνω απόβλητα χαρακτηρίζονται δημοτικά απόβλητα, εφόσον συλλέγονται από τις υπηρεσίες του Δήμου και φέρουν το κωδικό απόβλητου 20 03 07 του ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός Αποβλήτων) ογκώδη απόβλητα.

Για τα απόβλητα αυτά δεν υπάρχει υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης αλλά βάσει της ΚΥΑ 50910 αλλά και του Ν. 4042 πρέπει να οδηγούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο. Δεν δύναται να οδηγούνται κατ ευθείαν σε ΧΥΤΑ εφόσον πρέπει πρώτα  υποστούν επεξεργασία διαλογής και τεμαχισμού , προκειμένου να μειωθούν οι προς τελική διάθεση ποσότητες βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ 29407.

Ειδικότερα πρέπει :

  • Τα δενδροφυτικά προϊόντα (κλαδιά, φύλλα , δενδρύλια , θάμνοι, γκαζόν κλπ. ) πρέπει να διαλογιστούν , να τεμαχιστούν και να οδηγηθούν προς παραγωγή ΧΟΥΜΟΥΣ.
  • Τα παλιά έπιπλα όπως ντουλάπες , κρεβάτια , καναπέδες , τραπέζια κλπ πρέπει να διαλυθούν στα επί μέρους ειδικά στοιχεία τους (μέταλλο , ξύλο , ύφασμα , αφρολέξ κλπ) και το καθένα από τα επί μέρους στοιχεία αφού υποστεί την προβλεπόμενη πρωτογενή επεξεργασία πρέπει να οδηγηθεί σε φορείς τελικής επεξεργασίας – ανακύκλωσης.
  • Τα στοιχεία από σκυρόδεμα (πλάκες , κολώνες, τοιχία κλπ) αφού διαχωριστούν από τους σιδηρούς οπλισμούς που πιθανόν εμπεριέχουν ομοίως οδηγούνται προς ανακύκλωση, δηλαδή τα σιδηρά τεμάχια για επαναχύτευση και τα υπολείμματα σκυροδέματος για παραγωγή αδρανών υλικών . Ομοίως την ίδια διαδικασία υφίστανται αφού διαχωριστούν σε ομοειδείς κατηγορίες τα υπόλοιπα δομικά υλικά (τούβλα , κεραμίδια, σοβάδες, πέτρες , πλάκες , κυβόλιθοι κλπ).
  • Τα πλαστικά διαχωρίζονται καταρχήν από τα υπόλοιπα υλικά, κατηγοριοποιούνται , τεμαχίζονται και οδηγούνται σε κατάλληλους φορείς για περαιτέρω ανακύκλωση.

Μετά την κατά περίπτωση προσήκουσα διαδικασία χειροδιαλογής , κατηγοριοποίησης κατά όμοιο υλικό , την καταρχήν φυσική επεξεργασία προετοιμασίας για ανακύκλωση και αποστολή τους στους ανάλογους φορείς ανακύκλωσης, τα τελικά προϊόντα που δεν επιδέχονται ανακύκλωσης  (χώματα , αδρανή κλπ) πηγαίνουν σε Εγκεκριμένο Χώρο Υγιεινής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Περιγραφή μονάδας Α.Ε.Κ.Κ.:

Η μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. η οποία βρίσκεται στις εγκαταστάσεις μας στο Αργός Ορεστικό Καστοριάς, είναι μία σύγχρονη μονάδα με σκοπό την ανακύκλωση υλικών ή αντικειμένων που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές, ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις από έργα του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.
Η μονάδα επιτυγχάνει τον βασικό διαχωρισμό των  υλικών.
Τα αδειοδοτημένα οχήματα συλλογής και μεταφοράς των Α.ΕΚ.Κ., οδεύουν στο χώρο της μονάδας όπου αρχικά ζυγίζονται και παράλληλα, γίνεται ένας μακροσκοπικός έλεγχος των μεταφερόμενων Α.ΕΚ.Κ. Αφού διαπιστωθεί η συμβατότητα του φορτίου αποβλήτων με τους κωδικούς Άδειας της μονάδας τα οχήματα κινούνται εσωτερικά της μονάδας κατευθυνόμενα στο χώρο εκφόρτωσης. Υπάρχουν 5 κύριες κατηγορίες υλικών οι οποίες είναι:
1) Τα απόβλητα  καθαιρέσεων ( καθαρά απόβλητα άοπλου σκυροδέματος, ασφάλτου,κατασκευών και πλακοστρώσεων).
2) Τα απόβλητα καθαιρέσεων (ανάμικτα απόβλητα αόπλου σκυροδέματος, ασφάλτου, πλακοστρώσεων με χώματα, απόβλητα εκσκαφών όπως περίσσεια χωμάτων απο ιδιωτικά έργα ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος.

3) Απόβλητα κατεδαφίσεων ( σκυρόδεμα και τοιχοποιία χωρίς πολλά πρόσμικτα υλικά ξύλου, πλαστικού και βαρέως οπλισμένων σκυροδεμάτων)
4) Απόβλητα κατεδαφίσεων ( σκυρόδεμα και τοιχοποιία με πολλά πρόσμικτα υλικά ξύλου, πλαστικού).
5) Απόβλητα ανακαινίσεων.

Κατά την έξοδο του οχήματος, εκδίδεται από την μονάδα δελτίο παραλαβής με ζυγολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ. 2467022932-2467041323 και 6906463365.

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα μας μέσω της ιστοσελίδας μας : anodos-ate.gr
 

 

 

Write a Reply or Comment