Ιούλιος 03 2017 0Comment

Ολοκλήρωση έργου <<Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς»

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις-εργασίες του έργου <<Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς» από την εταιρία ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ.

Αντικείμενο του έργου ήταν η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και η βελτίωση των τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου (αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.), εντός της Π.Ε. Καστοριάς, που εμφάνιζαν σημαντικές βλάβες και οι οποίες αναμενόταν να επιδεινωθούν κατά την διάρκεια της  χειμερινής περιόδου.

Οι εργασίες αφορούσαν κυρίως τη βελτίωση της τρωτότητας του οδικού δικτύου, σε ότι αφορά τις φθορές και την υφή του οδοστρώματος, τις φθορές ή ελλείψεις της πλευρικής προστασίας (συστήματα ασφάλειας οχημάτων, βραχοπροστασία κ.τ.λ) και της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και τη συντήρηση ερεισμάτων, επιχωμάτων και μικρών τεχνικών έργων αποχέτευσης όμβριων υδάτων που έιχαν υποστεί φθορές, με τελικό στόχο την άρση της επικινδυνότητας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τους χρήστες του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Write a Reply or Comment