Φεβρουάριος 13 2018 0Comment

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015

 

Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση της ετήσιας επιθεώρησης πιστοποίησης, τον Νοέμβριο του 2017, ανανεώθηκε το πιστοποιητικό κατ’ ISO 9001/2015 από την  TÜV AUSTRIA HELLAS

Κυρίαρχο στοιχείο στην πολιτική της εταιρίας ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, η μέγιστη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών της  και η διασφάλιση των συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων. Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους, η εταιρία μας εφαρμόζει από τα τέλη του έτους 2013 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 πιστοποιημένο από το διεθνή φορέα TÜV AUSTRIA HELLAS .
Στα τέλη του προηγούμενου έτους, η εταιρείας μας έλαβε εκ νέου πιστοποίηση για την χρονική περίοδο 2017-2020 για τους παρακάτω τομείς-δράσεις:

1.Παραγωγή και διάθεση ασφαλτομιγμάτων

2.Κατασκευές και εγκαταστάσεις έργων οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών και οικοδομικών.

3.Πιστοποίηση για το Σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τα πρότυπα OHSAS 18001:2007/ELOT 1801:2008.

4. Πιστοποιητικό – ΕΚ για την παραγωγή αδρανών προϊόντων( φυσικών-ανακυκλωμένων).

5.Πιστοποιητικό -ΕΚ για την παραγωγή ασφαλτικών σκυροδεμάτων όλων των διαβαθμίσεων.CERT_ANODOS_9001_2015_2017

 

Write a Reply or Comment