Φεβρουάριος 13 2018 0Comment

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015

  Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση της ετήσιας επιθεώρησης πιστοποίησης, τον Νοέμβριο του 2017, ανανεώθηκε το πιστοποιητικό κατ’ ISO 9001/2015 από την  TÜV AUSTRIA HELLAS Κυρίαρχο στοιχείο στην πολιτική της εταιρίας ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, η μέγιστη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών της  και η διασφάλιση των συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων. Για όλους […]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ   Όραμα της ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε είναι : Η συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις για την λειτουργία της, την προστασία του περιβάλλοντος, την Υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών Η ύπαρξη μόνο ευχαριστημένων πελατών Η […]

Σεπτέμβριος 15 2017 0Comment

Εργασίες αποκατάστασης γέφυρας στα πλαίσια του έργου<<Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς».

Στα πλαίσια του έργου  <<Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς» εκτελέσθηκαν από την εταιρεία μας, κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης αρμών στη γέφυρα του άξονα Κορομηλιάς-Κορεστίων, αμέσως μετά την διασταύρωση Δενδροχωρίου.

Ιούλιος 03 2017 0Comment

Ολοκλήρωση έργου <<Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς»

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις-εργασίες του έργου <<Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς» από την εταιρία ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ. Αντικείμενο του έργου ήταν η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και η βελτίωση των τμημάτων του Εθνικού Οδικού Δικτύου (αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.), εντός της Π.Ε. Καστοριάς, που εμφάνιζαν σημαντικές βλάβες και οι οποίες […]

Φεβρουάριος 06 2017 0Comment

Απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. έγκρισης επέκτασης του ΣΣΕΔ στην Π.Ε. Καστοριάς.

Απο την εταιρεία ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ δημοσιεύεται η υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 175 στις 27-01-2017 απόφαση του ΕΟΑΝ( Εθνικού οργανισμού Ανακύκλωσης), η οποία προβλέπει την επέκταση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης( Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων( Α.Ε.Κ.Κ) <<Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.>> ΑΝΑΚΕΜ στη γεωγραφική ενότητα Καστοριάς, με επίσημο πλέον συνεργάτη του την εταιρεία ΑΝΟΔΟΣ […]

Ιανουάριος 05 2017 0Comment

Έναρξη λειτουργίας Μονάδας Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).

Το φυσικό περιβάλλον καθημερινά βομβαρδίζεται από τόνους αποβλήτων με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται όχι μόνο το ίδιο άλλα και το βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου γενικότερα. Μία συγκεκριμμένη κατηγορία αποβλήτων, η οποία λόγω των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων έχει τις τελευταίες δεκαετίες αυξηθεί, είναι τα Α.Ε.Κ.Κ Απόβλητα Εσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. Η Ευρωπαϊκή και εθνική Νομοθεσία είναι αυστηρή και […]

Νοέμβριος 25 2016 0Comment

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Εργασίες που εκτελεστηκαν:   LΈγινε επίστρωση του περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού με έγχρωμα ασφαλτικά προιόντα με τη μέθοδο STREET PRINT βάσει εγκεκριμένου αρχιτεκτονικού σχεδίου.   2.Το βασικό μοτίβο του δαπέδου μιμείται ακανόνιστη πέτρα και οι τρούλοι και τα περιθώρια βυζαντινό τουβλάκι με τα αντίστοιχα χρώματα.    

Σεπτέμβριος 22 2016 0Comment

Μηδενική εκπομπή αέριων ρύπων.

Πρόσφατα έγινε η ανανέωση και βελτίωση του συστήματος φιλτραρίσματος των αέριων ρύπων του ασφαλτικού συγκροτήματος μας στο Άργος Ορεστικό. Συγκεκριμένα έγιναν: Ανάθεση της σχετικής σύμβασης σε ειδικευμένο οίκο φίλτρανσης. Αυτοψία και καταγραφή του υφιστάμενου συστήματος φίλτρων απο ειδικευμένο μηχανολόγο. Σύνταξη σχετικής μελέτης και προγράμματος παρεμβάσεων. Προμήθεια όλων των σχετικών υλικών(Φίλτρα-κυάθια, κ.λ.π.) και των ηλεκτρονικών συστημάτων […]