Δυνατά σημεία

Δυνατά σημεία

 1. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρία στις μελέτες.
 2. Πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στις κατασκευές
 3. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στα ασφαλτομίγματα
 4. Από το 2007 έλεγχος ποιότητας κατασκευών κατά ISO 9001 (από QMCERT)
 5. Από το 2014 έλεγχος ποιότητας αδρανών, ασφαλτικών και ολοκληρωμένων κατασκευών κατά ISO 9001 (από την TUV AUSTRIA)
 6. Μεγάλη εμπειρία σε επί μέρους κατασκευές (κτιριακά-οδοποιία-υδραυλικά), αλλά και σε ολοκληρωμένα projects.
 7. Επιτελείο μηχανικών με μεταπτυχιακούς τίτλους και εμπειρία στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης έργων.
 8. Σύγχρονο και δυνατό σύστημα εσωτερικής διακυβέρνησης
 9. Πλήρως ιδιόκτητος μηχανικός εξοπλισμός καθοδηγούμενος από έμπειρους χειριστές.
 10. Μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό (οδηγοί-χειριστές-εργατοτεχνίτες) με εμπειρία και συνεχή επιμόρφωση.
 11. Διαχρονική συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες-προμηθευτές.