Ιστορικό

Ιστορικό

Η ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ ιδρύθηκε το 2002, σαν φυσική εξέλιξη της προσωπικής τεχνικής εταιρίας του Αποστολίδη Παναγιώτη Τοπογράφου Μηχανικού ,διπλωματούχου ΑΠΘ από το 1975.

Τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του ασχολήθηκε με τοπογραφικές μελέτες και μελέτες –κατασκευές οικοδομών. Από το 1979 που πήρε πρώτη φορά το εργοληπτικό πτυχίο του, άρχισε να ασχολείται με την κατασκευή και δημοσίων έργων, όπως υδρεύσεις , αποχετεύσεις, δρόμοι, κτίρια κλπ. Το  1985 ίδρυσε μονάδα παραγωγής ασφαλτομιγμάτων σε μισθωμένο χώρο δίπλα στο    Αεροδρόμιο Καστοριάς και ασχολήθηκε και με ασφαλτικά έργα, αποκτώντας σταδιακά τα σχετικά μηχανήματα.

Το 2002 με την ίδρυση της ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ μετακινήθηκε η βάση της εταιρίας σε ιδιόκτητο χώρο, δίπλα στα νέα Σφαγεία Άργους Ορεστικού, εγκαθιστώντας νέα , μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη μονάδα ασφαλτομίγματος , ενώ παράλληλα καθετοποιήθηκε παράγοντας τα αδρανή που χρησιμοποιεί στα έργα της, και επεκτάθηκε σε νέα προϊόντα όπως τα έγχρωμα ασφαλτικά δάπεδα.

Όλα τα υλικά που παράγει όπως και όλες οι διαδικασίες κατασκευής των έργων της είναι πιστοποιημένα κατά  ISO 9001/2008 από την TUV AUSTRIA.       Σήμερα η ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ  με πλουσιότατη εμπειρία σε παντός είδους κατασκευές, με καταρτισμένο επιστημονικό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και με σύγχρονες μεθόδους εταιρικής διακυβέρνησης, αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα του τεχνικού δυναμικού της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας