Ως αδρανή υλικά καλούνται το σύνολο των διαβαθμισμένων κατά μέγεθος τεμαχίων υλικών ορυκτής (σκύρα, χαλίκια, άμμοι) ή βιομηχανικής προέλευσης, (σκωρίες, ανακυκλωμένο σκυρόδεμα κ.α.) και άλλων υλικών ανόργανης σύστασης, που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με κάποιο συγκολλητικό μέσο (τσιμέντο, άσφαλτος, κ.λπ.) για παραγωγή συνθέσεων όπως σκυροδέματα, ασφαλτικά μίγματα και σκυρωτά οδοστρώματα ή και αυτούσια (π.χ. ως έρμα σιδηροδρομικών γραμμών). Ονομάζονται αδρανή γιατί η πλειονότητα τους δεν αντιδρά χημικά με τις διάφορες «συγκολλητικές» ύλες.

Η μεγαλύτερη ποσότητα αδρανών υλικών προέρχεται από τη θραύση κατάλληλων εξορυγμένων πετρωμάτων (κυρίως ασβεστολιθικών) ή από περαιτέρω θραύση υλικών φυσικών αποθέσεων (μίγμα κυρίως ασβεστολιθικών, χαλαζιακών και γρανιτικών πετρωμάτων) ποταμών, χειμάρρων, θαλάσσης.

Η ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ είναι πρωτοπόρος στην παραγωγή και εμπορία αδρανών πρώτων υλών (Άμμο, Γαρμπίλι, Χαλίκι, Σκύρα, 3/Α, κ.α).

Διαθέτει τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα θραύσης, φόρτωσης και μεταφοράς, σύμφωνα με τις εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.

Τα παραγόμενα Φυσικά Αδρανή χαρακτηρίζονται από το μέγεθος του προϊόντος και από το 2014 είναι πιστοποιημένα από την TUV AUSTRIA HELLAS.

Η ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ παράγει, εμπορεύεται και διαθέτει πιστοποίηση για τα ακόλουθα προϊόντα:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ d/D (m/m) Προϊόν

(Ονομασία Παραγώγου)

Χαρακτηρισμός Αδρανούς βάσει Προτύπου
0/4 Άμμος Λεπτόκοκκο αδρανές πλήρους διαβάθμισης
2/8 Ρυζάκι Χονδρόκοκκο αδρανές
4/12 Γαρμπίλι Χονδρόκοκκο αδρανές
11.2/22.4 Χαλίκι Χονδρόκοκκο αδρανές
16/31.5 Σκύρο Χονδρόκοκκο αδρανές
Θραυστό Πλήρους Διαβάθμισης Χονδρόκοκκο αδρανές
0/31.5 Χονδρόκοκκο αδρανές
0/45 Αμμοχάλικο Χονδρόκοκκο αδρανές

 

Όλα τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, για την κατασκευή κατοικιών, Έργων Υποδομής (Δρόμοι, Γέφυρες, Αποχετευτικά δίκτυα, Δίκτυα ύδρευσης), Οικοδομικών Έργων (Φράγματα, Βιολογικοί καθαρισμοί, Νοσοκομεία, Σχολεία ) και Έργων Οδοποιίας, καθώς αποτελούν βασικό συστατικό για την κατασκευή υπόβασης και παραγωγή ασφαλτομίγματος.

Η προτίμηση σας στα αδρανή προϊόντα μας σας  διασφαλίζει:

  • υψηλή ποιότητα.(EN ISO 9001: 2008)
  • Ανταγωνιστικές τιμές
  • Εμπειρία 40 και πλέον ετών στον χώρο των αδρανών
  • Αναλύσεις από πιστοποιημένο συνεργαζόμενο εργαστήριο.