Η ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ από το 1985 και μετέπειτα πρωτοπορεί στον τομέα της παραγωγής ασφαλτομιγμάτων  και της κατασκευής πάσης φύσεως οδοστρωμάτων, καθιστώντας την  ως έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Καστοριάς αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας.

Το εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος βρίσκεται στις εγκαταστάσεις μας στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς, σε ιδιόκτητο χώρο  και έχει δυναμικότητα παραγωγής 100 τόνους/ώρα και αποθήκευσης υλικού σε θερμαινόμενα σιλό χωρητικότητας 250 περίπου tn.

Διαθέτουμε  μελέτες σύνθεσης ασφαλτοσκυροδέματος βάσει των κείμενων προδιαγραφών για όλες τις κατηγορίες .

Όλα μας τα ασφαλτοσκυροδέματα παράγονται από πιστοποιημένα αδρανή υλικά( ISO 9001:2008) TUV AUSTRIA HELLAS.

Αναλυτικότερα η ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ έχει πιστοποίηση για την παραγωγή και διάθεση (ΕΝ 13108) των παρακάτω τύπων ασφαλτικών σκυροδεμάτων:

α/α Προϊόν ΕΝ13108

(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

1 ΑΣ 12.5 επιφ 50/70 Αντιολισθηρή Στρώση Τύπου Ι ΝΑΙ
2 ΑΣ 12.5 επιφ 50/70 Αντιολισθηρή Στρώση Τύπου ΙΙ ΝΑΙ
3 ΑΣ 10 ισοπ 50/70 ΝΑΙ   
4 ΑΣ 12.5 ισοπ./ επι / συνδ 50/70 ΝΑΙ
5 ΑΣ 20 επι / συνδ 50/70 ΝΑΙ 
6 ΑΣ 31.5 βάση / συνδ 50/70 ΝΑΙ

 

Όλα τα προϊόντα μας ζυγίζονται σε γεφυροπλάστιγγα ασφαλείας και συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγραφα ( δελτ. Αποστ, ζυγολόγια, θερμομετρήσεις, πιστοποιήσεις) κατά την αποστολή τους στον τελικό αποδέκτη.