Α) Τοπογραφικές (αποτυπώσεις-οριοθετήσεις-μεταβιβάσεις)

Β) Οικοδομικές (κατοικίες-βιοτεχνίες-αγροτικά)

Γ) Μελέτες έργων (οδοποιίας-υδραυλικά)

Δ) Επενδυτικά σχέδια (πρωτογενούς-δευτερογενούς-τριτογενούς τομέα)

Ε) Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην διοίκηση έργων (project management)