Α) Δημόσια έργα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας όπως δρόμοι, υδρεύσεις, αποχετεύσεις  οικισμών, κτίρια, αναπλάσεις

Β) Ιδιωτικά έργα όπως κατοικίες, έργα περιβάλλοντος χώρου, πρασίνου, βιοτεχνίες, βιομηχανίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Γ) Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων γουνοποιίας, βιοτεχνίας, αγροτικής οικονομίας μέχρι τελικής λειτουργίας τους.