Φορέας Υλοποίησης :Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Προυπολογισμός: 2.850.000ευρώ

Αντικείμενο του έργου Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του εθνικού οδικού δικτύου του Ν. Καστοριάς.

1.Χωματουργικές εργασίες:

Εκβάθυνση και διαμόρφωση τάφρων – Άρσεις καταπτώσεων

2.Κατασκευή πλευρικών υποστηρικτικών έργων:

Α. Τοίχοι ανάσχεσης βραχόπτωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα

β.τοποθέτηση ελεύθερων ή αγκυρωμένων μεταλλικών πλεγμάτων για βραχοπροστασία έναντι πτώσης βραχώδους υλικού και κορημάτων

  1. Ασφαλτικές εργασίες:

πραγματοποιήθηκαν ασφαλτοστρώσεις συνολικού  Μήκους 13,0 χλμ. σε διάφορα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου του ν. Καστοριάς.( Κορέστεια δρόμος προς Κρυσταλλοπηγή, Επταχώρι, Περιοχή Πέτρα : Είσοδος της πόλης της Καστοριά.) Εργασίες αποκατάστασης ολισθηρότητας οδοστρωμάτων με επιμέρους εργασίες.