ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2002

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ:aero

1.Διαπλάτυνση αεροδιαδρόμου από τα 30 στα 45 μέτρα σε δύο στρώσεις.

2.Επέκταση αεροδιαδρόμου από τα 2100 στα 2800 μέτρα με 2πλή ασφαλτόστρωση.

3.Επέκταση χώρου πάρκινγκ αεροσκαφών.

Συνολικό εμβαδόν διαπλάτυνσης 85000 τ.μ.

Συνολικό εμβαδόν επέκτασης: 250000 τ.μ.

Συνολικό εμβαδόν επέκτασης χώρου πάρκινγκ:10000 τ.μ.

 

Συνολική επιφάνεια ασφαλτόστρωσης: 400000 τ.μ.